Daha fazla bilgi Geri aramak isteği

Sizi geri aramak için en uygun zaman nedir ?

Bizim çalışma saatleri: 8.00 - 18.00

İstenen gün :
İstenilen süre :
* Zorunlu Alanlar

 

 

Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.
Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.

Beni hatırla
ES
Afin de recevoir par mail cette brochure, merci de renseigner le formulaire ci-dessous.


SmalleyES

Havacýlýk tespit halkalarý
Télécharger la brochure
Montajý ve sökülmesi kolayAlet masrafý yok
Spirolox tutucu halkalar, halkayý düz telden sarmak suretiyle üretilir, karbon veya paslanmaz çelikte ekonomik üretim saðlar

Tespit halkalarý, montaj sýrasýnda komþu bileþenlere müdahale edecek kulaklara sahip deðildir (düzgün kesit)

Bunlar, 2 dönüþlü spiral tutucu halkalar için özel olarak tasarlanmýþ oluklara uyacak þekilde tasarlanmýþtýr ve 12 mm – 280 mm arasý çaplarda, orta ve orta çaplý çalýþma uygulamalarýna uygundur.

Notre conseil

10,000 ‘den fazla referansa sahip olammýza raðmen, tam olarak ihtiyacýnýzý karþýlayacak ürünü tasarlamanýz amacýyla size yardýmcý olabilmemiz için bizimle temasa geçmekten çekinmeyiniz.

Dans la même catégorie

Ces produits pourraient vous intéresser

CM/CMS

SmalleyCM/CMS

LS

SmalleyLS

CM/CMS

SmalleyCM/CMS

DAHA plus de produits