Daha fazla bilgi Geri aramak isteği

  Sizi geri aramak için en uygun zaman nedir ?

  Bizim çalışma saatleri: 8.00 - 18.00

  İstenen gün :
  İstenilen süre :
  * Zorunlu Alanlar

   

   

  Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.
  Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.

  Beni hatırla
  TOPRIV düz baþlýk
  Afin de recevoir par mail cette brochure, merci de renseigner le formulaire ci-dessous.


   RIVELITTOPRIV düz baþlýk

   Hýzlý Perçin, otomatik besleme, montaj sýrasýnda oluþan perçin kuyruðunun mükemmel bir þekilde sýkýþtýrýlmasýný saðlayan yüksek montaj mukavemeti
   otomatik besleme, yüksek verimlilikArtýk mandrelsiz, yüksek montaj gücü
   Hýzlý Perçin, otomatik besleme, montaj sýrasýnda oluþan perçin kuyruðunun mükemmel bir þekilde sýkýþtýrýlmasýný saðlar. Perçinin konik þekli deliðe giriþini kolaylaþtýr, düz baþlýk, alüminyum, paslanmaz çelik, çelik ve pirinç

   Alüminyum çapý 2.4 ila 6.0 mm, Çelik çapý 3,2 ila 6,0 mm, Paslanmaz çelik çapý 3,2 ila 4,8 mm, Pirinç çapý 2,4 ila 4,8 mm

   Otomatik besleme, yüksek verimlilik, yalnýzca tek bir taraftan eriþim, güvenilir ve hýzlý montaj, destek malzemesine zarar vermez, herhangi bir özel uzmanlýk gerektirmez, yüksek montaj gücü, düz baþlýk.

   Notre conseil

   Malzemeden baðýmsýz olarak yüksek verimlilik için idealdir.