Daha fazla bilgi Geri aramak isteği

Sizi geri aramak için en uygun zaman nedir ?

Bizim çalışma saatleri: 8.00 - 18.00

İstenen gün :
İstenilen süre :
* Zorunlu Alanlar

 

 

Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.
Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.

Beni hatırla
TOPRIV düz baþlýk
Afin de recevoir par mail cette brochure, merci de renseigner le formulaire ci-dessous.


RIVELITTOPRIV düz baþlýk

Hýzlý Perçin, otomatik besleme, montaj sýrasýnda oluþan perçin kuyruðunun mükemmel bir þekilde sýkýþtýrýlmasýný saðlayan yüksek montaj mukavemeti
otomatik besleme, yüksek verimlilikArtýk mandrelsiz, yüksek montaj gücü
Hýzlý Perçin, otomatik besleme, montaj sýrasýnda oluþan perçin kuyruðunun mükemmel bir þekilde sýkýþtýrýlmasýný saðlar. Perçinin konik þekli deliðe giriþini kolaylaþtýr, düz baþlýk, alüminyum, paslanmaz çelik, çelik ve pirinç

Alüminyum çapý 2.4 ila 6.0 mm, Çelik çapý 3,2 ila 6,0 mm, Paslanmaz çelik çapý 3,2 ila 4,8 mm, Pirinç çapý 2,4 ila 4,8 mm

Otomatik besleme, yüksek verimlilik, yalnýzca tek bir taraftan eriþim, güvenilir ve hýzlý montaj, destek malzemesine zarar vermez, herhangi bir özel uzmanlýk gerektirmez, yüksek montaj gücü, düz baþlýk.

Notre conseil

Malzemeden baðýmsýz olarak yüksek verimlilik için idealdir.