Daha fazla bilgi Geri aramak isteği

Sizi geri aramak için en uygun zaman nedir ?

Bizim çalışma saatleri: 8.00 - 18.00

İstenen gün :
İstenilen süre :
* Zorunlu Alanlar

 

 

Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.
Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.

Beni hatırla
VSM
Afin de recevoir par mail cette brochure, merci de renseigner le formulaire ci-dessous.


SmalleyVSM

Hafif yükler için halkalar
Télécharger la brochure
Montajý ve sökülmesi kolayAlet masrafý yok
Spirolox tutucu halkalar, halkayý düz telden sarmak suretiyle üretilir, karbon veya paslanmaz çelikte ekonomik üretim saðlar.

Tespit halkalarý, montaj sýrasýnda komþu bileþenlere müdahale edecek kulaklara sahip deðildir (düzgün kesit)

Hafif hizmet, düþük boþluklu uygulamalar için veya eksenel konumlandýrmanýn taþýma kapasitesinden daha önemli olduðu uygulamalarda önerilir, çaplar 1/4 ”- 10”

Notre conseil

10,000 ‘den fazla referansa sahip olammýza raðmen, tam olarak ihtiyacýnýzý karþýlayacak ürünü tasarlamanýz amacýyla size yardýmcý olabilmemiz için bizimle temasa geçmekten çekinmeyiniz.

Dans la même catégorie

Ces produits pourraient vous intéresser

SSB

SmalleySSB

LS

SmalleyLS

RW

SmalleyRW

HSM

SmalleyHSM

DAHA plus de produits