Daha fazla bilgi Geri aramak isteği

  Sizi geri aramak için en uygun zaman nedir ?

  Bizim çalışma saatleri: 8.00 - 18.00

  İstenen gün :
  İstenilen süre :
  * Zorunlu Alanlar

   

   

  Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.
  Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.

  Beni hatırla
  VSM
  Afin de recevoir par mail cette brochure, merci de renseigner le formulaire ci-dessous.


   SmalleyVSM

   Hafif yükler için halkalar
   Télécharger la brochure
   Montajý ve sökülmesi kolayAlet masrafý yok
   Spirolox tutucu halkalar, halkayý düz telden sarmak suretiyle üretilir, karbon veya paslanmaz çelikte ekonomik üretim saðlar.

   Tespit halkalarý, montaj sýrasýnda komþu bileþenlere müdahale edecek kulaklara sahip deðildir (düzgün kesit)

   Hafif hizmet, düþük boþluklu uygulamalar için veya eksenel konumlandýrmanýn taþýma kapasitesinden daha önemli olduðu uygulamalarda önerilir, çaplar 1/4 ”- 10”

   Notre conseil

   10,000 ‘den fazla referansa sahip olammýza raðmen, tam olarak ihtiyacýnýzý karþýlayacak ürünü tasarlamanýz amacýyla size yardýmcý olabilmemiz için bizimle temasa geçmekten çekinmeyiniz.

   Dans la même catégorie

   Ces produits pourraient vous intéresser

   SSB

   SmalleySSB

   LS

   SmalleyLS

   RW

   SmalleyRW

   HSM

   SmalleyHSM

   DAHA plus de produits