Daha fazla bilgi Geri aramak isteği

Sizi geri aramak için en uygun zaman nedir ?

Bizim çalışma saatleri: 8.00 - 18.00

İstenen gün :
İstenilen süre :
* Zorunlu Alanlar

 

 

Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.
Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.

Beni hatırla
WST
Afin de recevoir par mail cette brochure, merci de renseigner le formulaire ci-dessous.


SmalleyWST

Tutma halkalarý, aðýr yükler
Télécharger la brochure
Montajý ve sökülmesi kolayAlet masrafý yok
Spirolox tutucu halkalar halka yassý telden geçirerek üretilir

Tespit halkalarý, montaj sýrasýnda komþu bileþenlere müdahale edecek kulaklara sahip deðildir (düzgün kesit)

Karbon veya paslanmaz çelikte ekonomik üretim, sarým ile üretim iþlemi malzeme kaybýný ortadan kaldýrýr

Notre conseil

10,000 ‘den fazla referansa sahip olammýza raðmen, tam olarak ihtiyacýnýzý karþýlayacak ürünü tasarlamanýz amacýyla size yardýmcý olabilmemiz için bizimle temasa geçmekten çekinmeyiniz.

Dans la même catégorie

Ces produits pourraient vous intéresser

WS

SmalleyWS

SSB

SmalleySSB

SSB

SmalleySSB

DAHA plus de produits