Daha fazla bilgi Geri aramak isteği

  Sizi geri aramak için en uygun zaman nedir ?

  Bizim çalışma saatleri: 8.00 - 18.00

  İstenen gün :

  İstenilen süre :

  * Zorunlu Alanlar

   

   

  Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar. Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.

  Rappelez moi
  Hýrsýzlýða dayanýklý vidalar
  Afin de recevoir par mail cette brochure, merci de renseigner le formulaire ci-dessous.   Hýrsýzlýða dayanýklý vidalar

   Standart aletlerle çýkarýlamayan vidalar
   Güvenlik vidalarýGüvenli gövde

   Çýkarýlabilir olmayan girintili veya kendinden kýrmalý baþlýðý olan vidalar

   Alaþýmlarýn seçimi: çelik, paslanmaz çelik ve demir dýþý alaþýmlar. M2’den M10’a

   Montajý kolay, çýkarýlmasý imkansýz

   Notre conseil

   Vandalizmi önlemek için kullanýlan baðlantý elemanlarý için ideal