Daha fazla bilgi Geri aramak isteği

  Sizi geri aramak için en uygun zaman nedir ?

  Bizim çalışma saatleri: 8.00 - 18.00

  İstenen gün :

  İstenilen süre :

  * Zorunlu Alanlar

   

   

  Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar. Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.

  Rappelez moi

  GENEL HÜKÜMLER

  1 – Bu koşullar müşterilerimizden alınan tüm siparişler için geçerlidir.
  2 – MÜŞTERİLERİMİZ BİZE SİPARİŞ VERMEKLE, SATIN ALMA BELGELERİNDE AKSİNE BİR HÜKÜM OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN SATIŞ GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZI KABUL ETMİŞ SAYILIR. SATICININ YAZILI İZNİ OLMAKSIZIN HİÇBİR ÖZEL KOŞUL, İŞBU SATIŞ GENEL KOŞUL VE HÜKÜMLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEYECEKTİR.
  3 – Ürünlerimizin varış ülkesine ihraç edilmesi için gerekli olan belgeler, değişim kontrolleri veya ödeme gibi hususlarda gerekli olan yetki ve doküman işlerinin zamanında tamamlanması veya edinilmesi tamamıyla alıcının sorumluluğundadır. Alıcı ayrıca, Fransa yasalarını veya ithalat veya transit ülke kanunları uyarınca uygulanabilecek her türlü vergi, resim, tarifeler veya benzeri masraflardan da sorumludur.
  4 – Tüm satışlar kesindir. İade edilemez veya değiştirilemez.
  5 – Hedef ülkede gerekli etiketlerin yapıştırılmadığı durumlarda, teslimat sırasında mevcut olduğu şekilden farklı olacak şekilde, ürünlerin veya ambalajların marka, sayı veya niteliğinin tamamen veya kısmen değiştirmesi veya tahrif edilmesi bunun yanı sıra değiştirilmiş veya tahrif edilmiş olanları kullanmak yasaktır.

  SİPARİŞLER

  6 – Makbuzların onaylanmasıyla siparişler kesinleşir.
  7 – Tüm siparişler için minimum sipariş tutarı 100 € ‘dur. İstisnai olarak tarafımızca kabul edilen bu miktarın altındaki herhangi bir sipariş, idari masrafları karşılamak için 25 € ek ücrete tabi olacaktır.

  FİYATLANDIRMA

  8 – Ürünler siparişin verildiği tarihte geçerli olan fiyat listesinde belirlenen fiyattan tedarik edilir. Fiyatlarımız net olup, depo çıkışı ve paketleme dâhildir. Özel ambalajlama ek bir ücrete tabidir. Tüm fiyat tekliflerimiz belirlendikten sonra 3 ay boyunca geçerlidir. Satıcı bu süreden sonra bu tekliflere bağlı değildir.
  – Ödemede gecikme olması durumunda satıcı, alacağı önlemlere halel gelmeksizin bekleyen tüm siparişleri askıya alabilir. Faturada belirtilen son tarihte ödenmeyen tutarlar, vade tarihinden sonraki ilk günden itibaren yasal faiz oranının 5 katı cezaya çarptırılır. Cezalar satıcı tarafından talep edildiği halde ödenecektir.
  – Yasal bir bildirimin sona ermesinden sonra 48 saat içerisinde ödeme yapılması durumunda, satıcının uygun gördüğü durumlarda, satış başka bir bildirimde bulunmaksızın iptal edilir. Satıcı, ürünlerin iade edilmesini sağlamak ve tazminat talep etmek için yasal işlem başlatabilir. Karar, ilgili siparişin yanı sıra, teslim edilip edilmediğine ve ödeme vadesinin geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, önceki tüm siparişler için de geçerli olacaktır. Ticari senedin geri gönderilmemesi, ödeme temerrüdüne benzer şekilde, kabul reddi olarak sayılır. Ödeme taksitle yapıldığı durumlarda, taksitin ödeme tarihi itibariyle ödenmemesi durumunda, tüm tutar yasal uyarı olmaksızın derhal ödenecektir. Her halükarda, ödenmesi gereken tüm meblağlar derhal ödenecektir.
  9 – Alıcılarımıza borçlu olduğumuz tazminat miktarı veya kendilerinin borçlu oldukları tazminat miktarlarına itiraz edebiliriz.
  10 – SATIN FİYATININ TAMAMEN ÖDENMESİNE KADAR ÜRÜNLERİMİZİN SAHİPLİĞİ TARAFIMIZA AİT OLMAYA DEVAM EDECEKTİR. HERHANGİ BİR TAKSİTİN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA, ÜRÜNLERİN İADESİNİ İSTEME HAKKIMIZ SAKLIDIR. ALICI, TARAFIMIZDAN YAPILACAK OLAN İLK TALEP ÜZERİNE MASRAFLARI KENDİSİNE AİT OLMAK KOŞULUYLA ÜRÜNLERİ GÖNDERMEYİ KABUL EDER. BU HÜKÜMLER, TESLİM ANINDAN İTİBAREN, MÜLKİYET HAKKI SAKLI KALMAK KAYDIYLA MALLARIN KAYBOLMASI VEYA BOZULMA RİSKİNİN VEYA BUNDAN KAYNAKLANABİLECEK ZARARLARIN DEVRİNİ ENGELLEMEZ. ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA, ALICI KALAN BAKİYEYİ SATICIYA ÖDEMEYİ TAAHHÜT EDER. AKSİ HALDE, ALICI, SATICIYA ORİJİNAL BORCUN TEMİNATINI VEREREK İŞLEMDEN KAYNAKLANAN VARLIKLARI SATICIYA AÇIKÇA TESLİM EDECEKTİR.

  TESLİM

  11 – Siparişin kabul edilmesiyle aksi belirtilmedikçe, ürünler “depodan” satılır. Alıcı, ürünlerin depodan çıkmasından sonra tüm nakliye, sigorta, gümrük, vergi ve gümrük masraflarının yanı sıra tüm risklerin sorumluluğunu üstlenecektir.
  12 – Alıcı, eksik eşyalar, hasar veya gecikmeler durumunda nakliyeciye karşı yasal işlem başlatmalı ve gerekli tüm eylemleri yerine getirmeli ve gerekli zaman aralıklarına göre gerekli evrak işlemlerini tamamlamalıdır. Özellikle, ürünlerin teslim alınmasından itibaren 24 saat içinde bu tür durumlar hakkında tarafımızın bilgilendirilmesi gerekir.

  TESLİM SÜRESİ
  13 –
  Teslim süresi mümkün olduğunca doğru olacak, ancak satıcının kapasitesine bağlı olarak değişebilecektir.
  14 – Teslim süresinin karşılanamaması, herhangi bir hasarın ödenmesi veya bekleyen siparişlerin askıya alınması veya iptal edilmesiyle sonuçlanmayacaktır. Ancak, yasal bir ihbarname verilmesinden üç ay sonra ürün mücbir sebepler dışında herhangi bir sebeple teslim edilmezse, taraflardan birinin talebi üzerine satış iptal edilebilir. Alıcı, başka herhangi bir tazminat veya hasar ödemesi olmaksızın yatırdığı depozitoyu geri alır.

  NİCELİK VE NİTELİK
  15 –
  Tüm siparişler boyutlarına göre değişebilir ve +/-% 10’u geçemez. Aksi belirtilmedikçe, siparişler alıcının herhangi bir özel kullanımı dikkate alınmaksızın standart bir kalite seviyesine göre normal toleranslarla üretilir. Presleme ürünleri haricinde, standart paketler bölünemez. Siparişin standart paketin bir katı olmaması halinde; satıcı, miktarı standardın katı olacak şekilde yuvarlama hakkını saklı tutar. Mallar, sadece alıcının talepleri doğrultusunda masrafları kendisine ait olmak üzere fabrikada test edilir.

  İPTALLER
  16 –
  Sözleşmeler ve siparişler bizim onayımız olmadan iptal edilemez. Malın alıcının talebi üzerine ertelenmesi durumunda, ödeme süresi malların gönderime hazır olduğu günden başlayacaktır.

  YÜKÜMLÜLÜKLER
  17 –
  Tüm ürünlerimizi sevkiyat öncesi kontrol ediyoruz. Ancak, alıcı ürünleri aldıktan sonra da incelemelidir. Firmamızca sağlanan tüm ürünlerde arızalı veya kusurlu bulunan tüm parçalar, ürünlerin alınmasından bir hafta içerisinde firmamıza bildirimde bulunulması ve alıcının bir numune göndermesi şartıyla ücretsiz olarak değiştirilecektir. Şirketimizin ön izni olmaksızın iade kabul edilmeyecektir. Şirketimizin yükümlülüğü, herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarar veya tazminat ödemesi söz konusu olmaksızın hatalı kalemlerin değiştirilmesi ile sınırlıdır. Ürünlerin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan bedensel yaralanma veya mal hasarından satıcı hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

  MAKİNA GARANTİSİ
  18 – Makinelerimiz, aksi belirtilmedikçe, makinelerin teslim edildiği tarihten itibaren, malzeme veya üretim kusurları için altı aylık bir garantiye sahiptir.
  19 – Satıcının garanti kapsamı, makinaların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan hasar veya kayıplar da dâhil olmak üzere herhangi bir sebepten ötürü tazminat olmaksızın, satıcının makineyi kusurlu bulduğu hallerde satıcının seçimine bağlı olarak makinanın tamiri veya değiştirilmesi ile sınırlıdır.
  20 – Satıcı, makinelerin veya ürünlerin yanlış kullanımı ve normal sürecinde yıpranma veya satıcının talimatlarına uymayan montajdan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.
  21 – Önceden anlaşmaya varılmadan hiçbir makine iade edilemez. Alıcı, nakliye masraflarını karşılayacaktır.
  22 – Garanti kapsamında yapılan onarımlar, değişiklikler veya yenisi ile değiştirmeler garanti süresini uzatmaz.

  MÜCBİR SEBEPLER
  23
  – Ürünlerin teslim edilmemesine veya geç veya kusurlu teslim edilmemesine neden olabilecek grevler, lokavtlar, ekipman kazaları, arz kesintileri ve yangın da dahil olmak üzere makul kontrolümüz dışındaki olaylar mücbir sebep hallerini oluşturur.

  ANLAŞMAZLIKLAR
  24
  – Bu şartlar ve koşullara tabi olan satışlar Fransız kanunlarına tabidir ve aksine olan herhangi bir hükme bakılmaksızın ara başvuru, üçüncü tarafların dâhil olması veya çoklu müdafinin olması halleri de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek olan bütün ihtilaflar teslim yeri ne olursa olsun, Hauts-de-Seine’nin yetkili mahkemeleri önünde getirilecektir. Almamız gereken herhangi bir geçici önlemin yanı sıra yargı yetkisini seçme hakkımız saklıdır.

  ÖDEME
  25
  – Ödeme, ödeme araçlarına ve söz konusu iş teklifi için izin verilen son tarihe göre yapılır. İlk siparişin ödenmesi her zaman bir pro-forma faturanın alınmasıyla yapılır. Ürünler ödeme aldıktan sonra sevk edilir.
  26 – Titanox, tekrarlı ödeme yapılması durumunda müşterilerin proforma faturanın alınması üzerine ödeme yapmalarını veya ilk teslimattan sonra banka kartı ile ödeme yapmalarını talep etme hakkını saklı tutar.