Daha fazla bilgi Geri aramak isteği

Sizi geri aramak için en uygun zaman nedir ?

Bizim çalışma saatleri: 8.00 - 18.00

İstenen gün :
İstenilen süre :
* Zorunlu Alanlar

 

 

Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.
Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.

Beni hatırla
Kontrplak paneller ve POLYFOND için Pins and Collars
Afin de recevoir par mail cette brochure, merci de renseigner le formulaire ci-dessous.


RIVELITKontrplak paneller ve POLYFOND için Pins and Collars

Yapýsal cývatalar farklý kalýnlýklarda ve farklý malzemelerden yapýlmýþ parçalarýn hýzlý ve saðlam montajý için kullanýlabilir.
Vidalama için Pins and CollarsMontaj panelleri, geniþ baþlýklý, damla ve sprey geçirmez
Panelleri vidalamak için Pins and Collars farklý kalýnlýklarda ve farklý malzemelerden yapýlmýþ parçalarýn hýzlý ve saðlam montajýný saðlar, darbe anahtarý ile uygulamasý kolaydýr, çelik mandrel, neopren rondelalý çelik halka, geniþ yuvarlak baþlýk, çapý 10.0 mm

çap 10.0 mm

Endüstriyel karoser inþaatý için panellerin hýzlý ve güvenilir montajý, destek malzemesine zarar vermez, özel uzmanlýk gerektirmez, rondelasý ile su geçirmez, büyük yuvarlak baþlýk, çelikten yapýlmýþ mandrel ve halka

Notre conseil

Damlama ve sprey sýzdýrmaz conta ile onarým veya bakým panellerinin montajý için idealdir.