Daha fazla bilgi Geri aramak isteği

Sizi geri aramak için en uygun zaman nedir ?

Bizim çalışma saatleri: 8.00 - 18.00

İstenen gün :
İstenilen süre :
* Zorunlu Alanlar

 

 

Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.
Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.

Beni hatırla
TOPRIV havþalý baþlýk
Afin de recevoir par mail cette brochure, merci de renseigner le formulaire ci-dessous.


RIVELITTOPRIV havþalý baþlýk

Hýzlý Perçin, otomatik besleme, montaj sýrasýnda oluþan perçin kuyruðunun mükemmel bir þekilde sýkýþtýrýlmasýný saðlayan yüksek montaj mukavemeti
otomatik besleme, yüksek verimlilikArtýk mandrelsiz, yüksek montaj mukavemeti, gömme, alüminyum
Hýzlý Perçin, otomatik besleme, montaj sýrasýnda oluþan perçin kuyruðunun mükemmel bir þekilde sýkýþtýrýlmasýný saðlar. Perçinin konik þekli deliðe giriþini kolaylaþtýr, havþa baþlýk, alüminyum ve çelik

Alüminyum ve çelik çapý 3,2 ila 4,0 mm

Otomatik besleme, yüksek verimlilik, yalnýzca tek bir taraftan eriþim, güvenilir ve hýzlý montaj, destek malzemesine zarar vermez, herhangi bir özel uzmanlýk gerektirmez, yüksek montaj gücü, havþa baþlýk.

Notre conseil

Arttýrýlmýþ verimlilik, gömme montaj.