Daha fazla bilgi Geri aramak isteği

Sizi geri aramak için en uygun zaman nedir ?

Bizim çalışma saatleri: 8.00 - 18.00

İstenen gün :
İstenilen süre :
* Zorunlu Alanlar

 

 

Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.
Titanox, internetteki verilerinizin gizliliğine saygı duyar.

Beni hatırla
SSB
  • SSB
  • SSB
Afin de recevoir par mail cette brochure, merci de renseigner le formulaire ci-dessous.


SmalleySSB

Ön yükleme bilyalý rulmanlar için yay
Télécharger la brochure
Hassas ve güvenilir.Alet masrafý yok
Bilyeli rulmanlarýn en yaygýn metrik boyutlarýna uyacak þekilde tasarlanmýþ oluklu yaylar. 9 mm'den 600 mm'ye kadar çaplarda karbon çelik ve paslanmaz çelik olarak temin edilebilir.

Bilyeli rulmanlar için oluklu yaylar boþluðu kaldýrýr ve bilyeli yataklarýn gürültüsünü azaltýr.

Önyükleme, rulmanlardaki titreþimleri ve erken aþýnmayý azaltýr.

Notre conseil

10,000 ‘den fazla referansa sahip olammýza raðmen, tam olarak ihtiyacýnýzý karþýlayacak ürünü tasarlamanýz amacýyla size yardýmcý olabilmemiz için bizimle temasa geçmekten çekinmeyiniz.